FROLING S1

U novom kotlu na cjepanice S1 uključena su svojstva modernog grijanja na drvnu biomasu.

FROLING S1 kotao na cjepanice

biomasa froling

FROLING S3

Kotao na cjepanice S3 TURBO sadrži puno vrijednosti koje nalazimo samo kod kotlova na cjepanice višeg razreda.

FROLING S3 kotao na cjepanice

3581

FROLING S4

Naši iskusni inženjeri su za naš kotao na cjepanice S4 TURBO zadali visoke ciljeve, te su ih prenjeli u visoko razvijeni proizvod

FROLING S4 kotao na cjepanice

s4

FROLING SP DUAL

Potpuna kombinacija dvaju kotlova – novi kombinirani kotao na cjepanice i pelete SP Dual združuje optimalno loženje s cjepanicama i peletima.

FROLING SP DUAL kotao na cjepanice i pelete

spdual